รวมข้อสอบ TOEIC (Grammar + Vocab)

1. ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 5 Incomplete Sentences แนวโจทย์เหมือนจริง (ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ)   2.ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 5  Incomplete Sentences 50 ข้อ (ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ) 3. ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 6 Text Completion 2 ชุด (ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ)

คลิปติว TOEIC พร้อมเฉลย

ติว TOEIC พร้อมเฉลย 1 ติว TOEIC พร้อมเฉลย 2 ติว TOEIC พร้อมเฉลย 3 ติว TOEIC พร้อมเฉลย 4 ติว TOEIC พร้อมเฉลย 5 ติว TOEIC พร้อมเฉลย 6

รวม ข้อสอบ TOEIC Listening & Reading

ข้อสอบ TOEIC Listening Comprehension แบบเต็ม (10 ชุด รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ) ชุดที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=t6BLT37JkEQ ชุดที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=e0w3RKksgkc ชุดที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=Wlcd9jFs5BE ชุดที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=6CXVrKQwvgc ชุดที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=o6Ytr9Y1luk ชุดที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=GBl1iZ-k6F8 ชุดที่ 7 https://www.youtube.com/watch?v=T4f474xhSD0 ชุดที่ 8 https://www.youtube.com/watch?v=O8wd3ItaCfo ชุดที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=2Gqeb98I_rs ชุดที่ 10 https://www.youtube.com/watch?v=5E8oOklEzxs Read More