1. ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 5 Incomplete Sentences แนวโจทย์เหมือนจริง

(ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ)

 

2.ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 5  Incomplete Sentences 50 ข้อ

(ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ)

3. ชุดข้อสอบ TOEIC พาร์ท 6 Text Completion 2 ชุด

(ตัวอย่างข้อสอบเมื่อคลิกเข้าไปทำ)

Leave a Reply